MK Prosopsis

KonZen Μια εφαρµογή για την ενίσχυση της προσοχής και της γνώσης

 

Η εφαρμογή KonZen 2.0 είναι η εξέλιξη της επιτυχημένης εκπαιδευτικής εφαρμογής Kon-Zen. Με τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις δραστηριοτήτων – Ταχεία Προσαρμογή, Ταύτιση Ζευγαριών και Αναλαμπές Εικόνων – εξασφαλίζεται η εκπαίδευση και η ενδεχόμενη ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικής διαφοροποίησης, χωροθέτησης, βραχυπρόθεσμης μνήμης, προσοχής και συγκέντρωσης.

Η εφαρμογή ξεχωρίζει για την πλήρη δυνατότητα παραμετροποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων, καθώς είναι σχεδιασμένη για κάλυψη διαφόρων ηλικιακών ομάδων που θέλουν να βελτιώσουν τις οπτικές και γνωστικές τους ικανότητες.

Συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση, η εφαρμογή KonZen 2.0 προσφέρει δύο επιπλέον διαμορφώσεις χρήσης: Η πρώτη, είναι μια συλλογή από προκαθορισμένα επίπεδα, τα οποία προσαρμόζονται αυτόματα ως προς την δυσκολία τους, βάσει των ικανοτήτων του χρήστη (Αυτόματος Πιλότος), και η δεύτερη παρέχει προκαθορισμένα επίπεδα δυσκολίας με γραφικές παραστάσεις και πίνακες βαθμολογίας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συναγωνιστούν μεταξύ τους. (Στατιστικά/Βαθμολογία).

KonZen – Μια εφαρμογή οπτικής εκπαίδευσης
Όλες οι δοκιμασίες στην εφαρμογή έχουν οπτικό χαρακτήρα:
•           Αναζήτηση δεδομένου αντικειμένου (Ταχεία Προσαρμογή),
•           Αναζήτηση ομοιόμορφων μορφών σε σετ (Ταύτιση Ζευγαριών),
•           Απομνημόνευση και Αναζήτηση αντικειμένου το οποίο εμφανίζεται για περιορισμένο χρόνο και στη συνέχεια εξαφανίζεται (Αναλαμπές Εικόνων).

Αυτές οι γνωστικές δυνατότητες είναι πολύ σημαντικές στην καθημερινή ζωή:
•           Αναγνώριση διαφορετικών γραμμάτων,
•           Αναγνώριση αντικειμένων, ατόμων,
•           Απομνημόνευση γραπτών πληροφοριών (αριθμοί τηλεφώνων, τιμές κτλ.)

Δυσκολίες σε οπτικές ασκήσεις πολλές φορές καλύπτονται από την έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής. Για αυτόν το λόγο, τέτοιου είδους ασκήσεις μπορεί να βοηθήσουν στην επιμήκυνση των περιόδων συγκέντρωσης και προσοχής. Υπάρχουν πάντως κι άλλες αιτίες για τα προβλήματα συγκέντρωσης. Είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσετε ψυχολογική υποστήριξη και να αναζητήσετε τους κατάλληλους τρόπους ελέγχου.

KonZen – Ένα χρήσιμο εργαλείο στην τάξη
Εξαιτίας των πολυάριθμων ρυθμίσεων και των διαφόρων τρόπων ελέγχου που μπορούν να αποθηκευτούν εξατομικευμένα, η εφαρμογή ενδείκνυται για μια ολοκληρωμένης μορφής παροχή εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα “Στατιστικά/Βαθμολογία” δίνει την δυνατότητα στα παιδιά του μεταξύ τους συναγωνισμού. Διαφορετικά είδη πρωτοκόλλου, αξιολόγησης, γραφικών παραστάσεων και πινάκων βαθμολογίας παρέχουν έναν επιπλέον παράγοντα παρακίνησης.
Ειδικές δοκιμασίες είναι διαθέσιμες για την εκπαίδευση σε γράμματα και αριθμούς. Η εφαρμογή είναι δυνατόν να προσφερθεί και ως συμπληρωματική δραστηριότητα στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Από την εμπειρία μας έχουμε διδαχθεί ότι βελτιώσεις προκύπτουν μόνο μέσα από την συνεχή εκπαιδευτική διαδικασία.

KonZen – Ένα εργαλείο για συγκεκριμένες δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία)
Το υλικό της εφαρμογής KonZen προσφέρει μια ευρεία ποικιλία ευκαιριών και για αυτόν το λόγο χρησιμοποιείται για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Απλά γεωμετρικά σχήματα σχεδιάστηκαν για νέους ανθρώπους, χρησιμοποιούνται όμως με την ίδια άνεση από άτομα με οπτικές ή και νοητικές διαταραχές. Οι διαιρούμενοι κύκλοι (σε μισά, τέταρτα, όγδοα κ.ο.κ.) είναι εξαιρετικό εργαλείο για την εκπαίδευση στην αντίληψη του χώρου: διαχωρισμό αριστερού από δεξί, πάνω και κάτω, μέσα και έξω, κτλ. Αυτές οι ασκήσεις είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες για παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης (δυσλεξία).
Γράμματα και αριθμοί είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία προτύπων ή απλά παροχή νέας γνώσης και για αυτό μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Η επιλογή για χρήση ειδικού τύπου γραμματοσειρών έγινε για να προσδώσει στον χαρακτήρα της εφαρμογής στοιχεία κινητοποίησης και ευχαρίστησης από την εκτέλεση της εφαρμογής.

KonZen – Μια εφαρμογή εκπαίδευσης και άσκησης (π.χ. αυτισμός)
Ο σχεδιασμός διαχείρισης χρήστη με την χρήση της αρχικής οθόνης διευκολύνει τη χρήση της εφαρμογής σε χρήση από κέντρα ημέρας με θεραπευτές που εργάζονται με διαφορετικούς πελάτες. Η διαμόρφωση Στατιστικά/Βαθμολογία παρέχει την ευκαιρία να αποδεικνύεται η μαθησιακή πρόοδος. Η διαμόρφωση Αυτόματος Πιλότος προσφέρει το πλεονέκτημα ότι το επίπεδο της δυσκολίας θα προσαρμόζεται αυτόματα και το επίπεδο της δυσκολίας θα παραμένει πάντοτε κατάλληλο για τον αντίστοιχο χρήστη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αυτιστικά άτομα, δεδομένου ότι η διαμόρφωση αυτή μειώνει τις παρεμβάσεις του εκπαιδευτή στο ελάχιστο. Σε πολλές περιπτώσεις η Προκαθορισμένη διαμόρφωση θα εξακολουθεί να είναι η πιο χρήσιμη στον τομέα της θεραπείας. Μόνο αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει την επιμέρους προσαρμογή των ασκήσεων (αριθμός των δοκιμασιών ή χρόνος δραστηριότητας, υλικού που χρησιμοποιείται, επίπεδο δυσκολίας), κάνοντας την μόνιμη εποπτεία αναγκαία.

KonZen Ελληνική Δοκιμαστική Έκδοση - Αυτή είναι η πλήρης έκδοση του λογισμικού. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για14 ημέρες

 

Windows: Compatible with Win95 and later versions

Mac: Non-Compatible Switch Access: Yes

Recommended for: Early Learning

ΠΑΝΩ